LUGEJATEENINDUS PDF Prindi • LUGEJA MEELESPEA
 • Lugejateenindus, lugejate õigused ja kohustused ning sisekord on reguleeritud Surju Raamatukogu kasutamise eeskirjaga Surju Raamatukogu kasutamise eeskiri
 • Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, isikut tõendava dokumendi esitamisel - kehtiv ID kaart, õpilaspilet, lugejakaart
 • Põhiteenused- väljaannete kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu on tasuta.
 • Lugejate kasutada on ligi 11 000 raamatut, lisaks erinevad ajakirjad ja ajalehed, nii kojulaenutamiseks kui kohapeal lugemiseks.
 • Kirjandus on paigutatud avariiulitele, kust saab lugeja ise valida endale meelepärast lugemist.
 • Eraldi on lugemistuba laste- ja noortekirjandusele.
 • Noorsoo- ja koolikirjandus paiknevad eraldi riiulitel.
 • Lugejate käsutuses on ilukirjandus, teatme- ja õppekirjandus, lastekirjandus, noorsookirjandus ja perioodika.
 • Külastajal on võimalus kasutada kahte arvutit ja raamatukoguhoidja vahendusel: must-valget printerit, koopiamasinat ja kõik-ühes värviprinterit, skannerit, laminaatorit - kiletamisteenust.
 • Eriteenused - kopeerimine, printimine, skaneerimine, kiletamine on tasulised, hinnakirja määrab vallavalitsus
 • Isiklike nutiseadmete kasutamiseks on olemas WiFi

 

 

LUGEJATE REGISTREERIMINE

 • Iga lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis URRAM, kuhu kantakse lugeja andmed.
 • Lugejaks vormistamisel väljastatakse lugejakaart, mille  aluseks on pildiga isikut tõendav dokument, kehtiv ID- kaart, õpilaspilet...
 • Iga aasta algul toimub lugeja ümberregistreerimine ning isiku- ja kontaktandmete täpsustamine. Telefonile või e- posti aadressile saadab programm automatselt meeldetuletused laenutustähtaja kohta.
 • Lugejaks registreerimisel tutvustatakse raamatukogu kasutamise eeskirja, mida lugeja on kohustatud järgima. Registreerimiskaardile annab lugeja allkirja eeskirja tundmise kohta.

VÄLJAANNETE JÄRJEKORDA PANEMINE

 • Lugejale vajaliku väljaande järjekorda panemise soovist saab teatada kohapeal, telefoni teel 44 60825 või e- posti aadressil raamatukogu http://raamatukogu.surju.ee/

 

RAAMATUKOGU KUI KULTUURIKESKUS

 • Raamatukogu ruume saab kasutada: ürituste, õppepäevade läbiviimiseks; seltside koosolekute korraldamiseks; näituste väljapanekuks; videoõhtuteks; vaba aja sisustamiseks...
 • Info- ja käsitöönurgast leiab ostmiseks kodukoha raamatuid, infovoldikuid - teatmikke, brošüüre erinevate teemavaldkondade kohta (turism, tervishoid jt) ja kohalike inimeste käsitööd nii vaatamiseks kui ostmiseks.
 • Pildistamisest või filmimisest raamatukogu üritustel tuleb eelnevalt teavitada. Igal osalejal on õigus soovi korral jäädvustamisest keelduda.
RAAMATUKOGU KOOLITUSKESKUSENA

 • Raamatukogu ruume saab kasutada õppekeskusena, viies läbi täiskasvanute koolitusi erinevate lektorite poolt
 • Raamatukogus on võimalik läbiviia raamatukogutunde põhikooliklassidele ning lasteaiarühmadele
 • Korraldada arvutialaseid tasuta individuaalkoolitusi vastavalt arvuti kasutaja vajadusele: e-teenuste kasutamine, ID-kaardi kasutamine, internet ja infoallikad jne