LUGEJATEENINDUS PDF Prindi
 • Lugejateenindus, lugejate õigused ja kohustused ning sisekord on reguleeritud Surju Raamatukogu kasutamise eeskirjaga. Surju Raamatukogu kasutamise eeskiri
 • Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, isikut tõendava dokumendi esitamisel - kehtiv ID kaart, õpilaspilet, lugejakaart
 • Põhiteenused- väljaannete kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu on tasuta.
 • Lugejate kasutada on ligi 11 000 raamatut, lisaks erinevad ajakirjad ja ajalehed, nii kojulaenutamiseks kui kohapeal lugemiseks.
 • alt

 • Kirjandus on paigutatud avariiulitele, kust saab lugeja ise valida endale meelepärast lugemist.
 • Eraldi on lugemistuba laste- ja noortekirjandusele.
 • Lugejate käsutuses on ilukirjandus, teatme- ja õppekirjandus, lastekirjandus, noorsookirjandus ja perioodika.
 • Külastajal on võimalus kasutada kahte internetiühendusega arvutit ja raamatukoguhoidja vahendusel: printerit, koopiamasinat, skannerit, laminaatorit- kiletamisteenust  ning kõik-ühes värviprinterit.
 • Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida raamatukogus viibijaid.

 

Lugejate registreerimine

 • Iga lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis.
 • Lugejaks vormistamise aluseks on pildiga isikut tõendav dokument, isikukood ( nt ID- kaart, õpilaspilet).
 • Iga aasta algul toimub lugeja ümberregistreerimine ning isiku- ja kontaktandmete täpsustamine. Telefonile või e- posti aadressile saadab programm automatselt meeldetuletused laenutustähtaja kohta.
 • Lugejaks registreerimisel tutvutakse raamatukogu kasutamise eeskirjaga.
 • Lugeja kohustub järgima raamatukogu kasutamise eeskirja.
Väljaannete järjekorda panemine

 • Lugejale vajaliku väljaande järjekorda panemise soovist saab teatada kohapeal, telefoni teel 44 60825 või e- posti aadressil raamatukogu http://raamatukogu.surju.ee/

 

Raamatukogu kui kultuurikeskus

 • Raamatukogu ruume saab kasutada: ürituste, õppepäevade läbiviimiseks; seltside koosolekute korraldamiseks; näituste väljapanekuks; videoõhtuteks; vaba aja sisustamiseks...
 • Info- ja käsitöönurgast leiab infovoldikuid- teatmikke, brošüüre erinevate teemavaldkondade kohta (turism, tervishoid jt) ja kohalike inimeste käsitööd nii vaatamiseks kui ostmiseks.