* Surju valla koduloolised trükised PDF Prindi
Surju Valla Leht Surju Sõnumid


Raamatud:

"SURJU VALD 25"

Koostanud, toimetanud: Mare Kütt, Riita Lillemets, Jaanus Männik
Ilmumisaasta: 2017, 228 lk, 238 värvifotot

Maa on täis ajlugu...
Mõnikord tuletavad seda meelde mälestusmärgid, sagedamini talletab seda põlvkondade jätkuv mälu.

Surju valla ajalugu, mis on pikk peaaegu 26 aastat, vääris kirjapanemist raamatusse, mis on jääv.
Raamat on väga meie inimeste keskne nii sõnas kui pildis. Puuduvad statistika, diagrammid ja suured numbrid - neid saab huvi korral lugeda allikmaterjalidest
.
Raamatus on välja toodud: valla ajalugu, kohalik omavalitsus, valla hallatavad asutused, vapimärgi kandjad, olulised investeeringud - sündmused ja saavutused, traditsioonid ning vaba aeg. Lugeda saab valla lehest "Surju Sõnumid", sõprus vallast Soomes Ruskos, kaunitest kodudest, seltsidest, ettevõtlusest ja turismist - vaatamisväärsustest. Juttu on naabritest, koostööst ja tuntud inimestest läbi aegade.
Sõna ütlevad sekka endine vallavanem Evi Kukk, praegune vallavanem Jaanus Männik, volikogu esimees Kadri-Aija Viik ja mitmed teised.

"Väikese valla edukus sõltub headest inimestest, koostööst, teotahtest, haritusest, kogemustest. Pole kahtlust, et Surju vallas, meie asutustes ja ettevõtetes ning tegusates külaseltsides on kõike seda jätkunud.
Meie raamat räägib kõigest sellest täpsemalt." Jaanus Männik

NB! Raamatut on võimalik osta Surju Raamatukogust - 10 € raamat"On kallis mulle kodupaik...RISTIKÜLA - KILLUKE EESTIMAAD II"

Koostajad: Agnes Põllu, Riita Lillemets - Surju Raamatukogu
Ilmumisaasta 2018, 167 lk, värvifotodega

Raamat valmis endiste ja praeguste külaelanike jutustuste põhjal. Kirjeldatakse sündmuseid, mis on toimunud Ristikülas sajandi jooksul. Säilitatud on jutustajate ja kirjutajate stiil ning sõnastus.

See raamat on Ristiküla kogukonnale ja kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks!

"Ristiküla - killuke Eestimaad: On kallis mulle kodupaik..."

Koostajad: Agnes Põllu, Riita Lillemets - Surju Raamatukogu

Ilmumisaasta 2016, 221 lk, fotod jutustavad

 

Kivirahnud on igikestvad, nad võivad sammelduda, aga püsivad samal kohal. Tammepuud on elujõulised sajandeid, ajades laiemaks oma oksavõra. Nendega ei ole võrreldav inimiga.

Meie koduküla on killuke Eestimaast, siin on suhe maa, inimese ja looduse vahel kestnud sajandeid. Inimmälu ei ole püsiv, mälestused säilivad kirjapandult, muidu kaob kõik ajahõlma. Austusest kõigi inimeste vastu, kes on siin meie kodukülas aegade jooksul elanud ja toimetanud, sündis see raamat.

Tegemist ei ole üksikasjaliku Ristiküla ajalooraamatuga, vaid inimeste mälestuste jäädvustamisega nii nagu nemad on neid mäletanud. Iga mälestus on tema mäletaja moodi ja nii võivad olla need ühest ja samast sündmusest erinevad.

Püüdsime kokku koguda pisutki mälestusi, kirjalikke ülestähendusi varasemast ja hilisemast ajajärgust, kasutades mõningaid uurimistöid, arhiivimaterjale, fotosi ja külaelanike mälestusi.

Vanad fotod, mis on säilinud ammustest aegadest, jutustavad meile paljustki: kodudest, perede suurusest, sündmustest, pulmadest, leeridest, riietusest..., neid võimalusi oleme kasutanud.

Kirjasõnaks on saanud mingi osa Ristiküla ajaloopärandist. Palju on veel uurida arhiividest, kuulata erilise tähelepanuga vanemate inimeste lugusi ja õpetusi, jätta neid meelde ning kindlasti kirjutada üles.

See raamat on lugemiseks, mõtlemiseks ja tõukeks uute mälestuste jagamiseks ja kogumiseks.

Raamat e-kataloogis URRAM

 


        

"Kodupaigas on suvi... SURJU mõisast sovhoosini."

     

Koostajad: Elvi Piiri, Taavi Pukk

Ilmumisaasta 2008, 88 lk

... Kas sa pole tähele pannud, et mõeldes tagasi lapsepõlvele, seostuvad igasugu mälupildid tihti päikese

ja suvega? Seepärast sai ka käesoleva raamatu nimi selline. Kodupaigas on suvi. Tegelikult on

see Ilmi Kolla (Surjus sündinud) ühe luuletuse pealkiri.

...Ma arvan, et ajalugu on väga oluline - selle abil on jõudnud meieni teadmised eelnevate aegade

sündmustest, inimestest ning asjadest.

...Raamat ei proovigi olla ajalooline teos, ta tahab hoopis pakkuda mõnusat ning lihtsat lugemist,

äratundmisrõõmu, natuke ka nalja ja põnevust. Loodan, et saad järgnevat nautida kui huvitavat

teekonda oma kodukoha ajaloos. Ning äkki leiad kas või väikese killukese päikesepaistet nende kaante vahelt.

 

NB! Raamat on müügil raamatukogus - 7 € raamat.