Teated


* Üleriigilised raamatukogupäevad 2018 PDF Prindi

Tänavune kogu Euroopas tähistatav kultuuripärandi aasta annab ka raamatukogudele hea võimaluse väärtustada Euroopa rikkalikku ja mitmekesist kultuuripärandit. Laia määratluse kohaselt on kultuuripärand kõik see, mida peetakse kultuuris hoidmist väärivaks ja mida antakse edasi järgnevatele põlvedele. See on meile pärandatud kultuuri ja looduskeskkonna terviklik kogum, mida meie saame omakorda mõjutada ning tulevikku edasi kanda.
Teema-aastal on meil hea võimalus ise panustada vaimse ja ainelise kultuuripärandi säilitamisse ja edasiandmisse.

Kultuuripärand on sillaks mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Raamatukogu omakorda on värav tulevikku, olles ühtlasi side minevikuga.

Olgem ka raamatukogudes pärandi loojad! Avastame oma kodukoha kultuuri- ja looduspärandit, kohapealseid aardeid ja põnevaid lugusid. Anname ka tänavu noortele võimaluse pärandile uus hingamine sisse puhuda. Vaadake enda ümber ringi ja avastage koos kogukonnaliikmetega meie ühiseid väärtusi! Kultuuripärandiks ei ole ainult kirjandus, kunst ja esemed, vaid ka jutud, laulud, filmid ja käsitööoskused ning toidukultuur. Kultuuripärandi mitmekesisus ühendab inimesi ja tänu tehnoloogiale ning internetile on kõigil selleni täna jõuda lihtsam kui kunagi varem.

Käesoleva aasta raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“ avatakse 18. oktoobril Rakveres Eesti raamatukoguhoidjate XI kongressil ja lõpetatakse 30. oktoobril XVIII maaraamatukoguhoidja päeval Kehtnas.

Kultuuripärand raamatukogu kaudu tuttavaks!

Surju Raamatukogus toimuvad üritused:

* Alates 20.10 näitus "PÄRANDIKS RAAMATUD JA AJAKIRJAD". Vaatamiseks ja lugemiseks on välja pandud sajandivanused raamatud nt A. Kizbergi "Külajutud"/1923, J. Liiw "Elusügawus"/ 1909 jt ja ajakirjad "Taluperenaine"/ 1933, "Eesti Naine"/1932 jpt.

* 20.10 algusega kell 11.00 toimub HOIDISTEPÄEV "HOIDISED PURGIS JA PUDELIS". Degusteerimine - maitse üle me ei vaidle; retseptide, kogemuste ja soovituste vahetamine. Oodatud on kõik huvilised kas purgiga või ilma.

SAMAL AJAL!


* 20.10 kell 11.00 täiskasvanud õppija nädala TÕN raames kutsub Surju-Ilvese küla Selts kuulama loengut  "NUTIKAS KORISTAMINE". Koristamisest räägib Kai Kunimägi, kestvus 2 tundi.

* 23.10 kella 15.00 loeme ette Surju hooldekodu Videvik hoolealustele Eesti kirjandusklassikat

* 25.10 INFOKIRJAOSKUSE PÄEVA teema "INTERNETIST INFOT OTSIDA JA KA LEIDA". Päeva jooksul saavad huvilised tutvuda e-kataloogi URREMi võimalustega, e-teenuste kasutamist ja huvipakkuva teema kohta info leidmist...

* 30.10 MAARAAMATUKOGUHOIDJA PÄEVAL ülevaade ja tutvustus "RAAMATUKOGUHOIDJA TÖÖDEST JA TEGEMISTEST", millega tegeleb ühe väikese raamatukogu juhataja, see nimekiri on päris pikk.

KOHTUME RAAMATUKOGUS!


 
* Järg Ristiküla raamatule PDF Prindi

28. juulil 2018. a esitleti Ristiküla kodukandipäeval raamatut

"On kallis mulle kodupaik... RISTIKÜLA - KILLUKE EESTIMAAD II"

Raamat on valminud endiste ja praeguste külaelanike jutustuste põhjal. Kirjeldatakse sündmuseid, mis on toimunud Ristikülas ja sealsete inimestega sajandi jooksul - neid illustreerivad värvifotod. Tekstides on säilitatud jutustajate ning kirjutajate endi stiil ja sõnastus.

See raamat on Ristiküla kogukonnale ja kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks!

Mälestused on kokku kogunud Ristiküla endine elanik Agnes Põllu.

Raamatu koostasid ja toimetasid Siri Põllu ja Riita Lillemets.

Huvilised saavat raamatut osta Surju Raamatukogust, makstes 10 €

Head lugemist ja avastamisrõõmu!

 
* Surju valla koduloolised trükised PDF Prindi
Surju Valla Leht Surju Sõnumid


Raamatud:

"SURJU VALD 25"

Koostanud, toimetanud: Mare Kütt, Riita Lillemets, Jaanus Männik
Ilmumisaasta: 2017, 228 lk, 238 värvifotot

Maa on täis ajlugu...
Mõnikord tuletavad seda meelde mälestusmärgid, sagedamini talletab seda põlvkondade jätkuv mälu.

Surju valla ajalugu, mis on pikk peaaegu 26 aastat, vääris kirjapanemist raamatusse, mis on jääv.
Raamat on väga meie inimeste keskne nii sõnas kui pildis. Puuduvad statistika, diagrammid ja suured numbrid - neid saab huvi korral lugeda allikmaterjalidest
.
Raamatus on välja toodud: valla ajalugu, kohalik omavalitsus, valla hallatavad asutused, vapimärgi kandjad, olulised investeeringud - sündmused ja saavutused, traditsioonid ning vaba aeg. Lugeda saab valla lehest "Surju Sõnumid", sõprus vallast Soomes Ruskos, kaunitest kodudest, seltsidest, ettevõtlusest ja turismist - vaatamisväärsustest. Juttu on naabritest, koostööst ja tuntud inimestest läbi aegade.
Sõna ütlevad sekka endine vallavanem Evi Kukk, praegune vallavanem Jaanus Männik, volikogu esimees Kadri-Aija Viik ja mitmed teised.

"Väikese valla edukus sõltub headest inimestest, koostööst, teotahtest, haritusest, kogemustest. Pole kahtlust, et Surju vallas, meie asutustes ja ettevõtetes ning tegusates külaseltsides on kõike seda jätkunud.
Meie raamat räägib kõigest sellest täpsemalt." Jaanus Männik

NB! Raamatut on võimalik osta Surju Raamatukogust - 10 € raamat"On kallis mulle kodupaik...RISTIKÜLA - KILLUKE EESTIMAAD II"

Koostajad: Agnes Põllu, Riita Lillemets - Surju Raamatukogu
Ilmumisaasta 2018, 167 lk, värvifotodega

Raamat valmis endiste ja praeguste külaelanike jutustuste põhjal. Kirjeldatakse sündmuseid, mis on toimunud Ristikülas sajandi jooksul. Säilitatud on jutustajate ja kirjutajate stiil ning sõnastus.

See raamat on Ristiküla kogukonnale ja kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks!

"Ristiküla - killuke Eestimaad: On kallis mulle kodupaik..."

Koostajad: Agnes Põllu, Riita Lillemets - Surju Raamatukogu

Ilmumisaasta 2016, 221 lk, fotod jutustavad

 

Kivirahnud on igikestvad, nad võivad sammelduda, aga püsivad samal kohal. Tammepuud on elujõulised sajandeid, ajades laiemaks oma oksavõra. Nendega ei ole võrreldav inimiga.

Meie koduküla on killuke Eestimaast, siin on suhe maa, inimese ja looduse vahel kestnud sajandeid. Inimmälu ei ole püsiv, mälestused säilivad kirjapandult, muidu kaob kõik ajahõlma. Austusest kõigi inimeste vastu, kes on siin meie kodukülas aegade jooksul elanud ja toimetanud, sündis see raamat.

Tegemist ei ole üksikasjaliku Ristiküla ajalooraamatuga, vaid inimeste mälestuste jäädvustamisega nii nagu nemad on neid mäletanud. Iga mälestus on tema mäletaja moodi ja nii võivad olla need ühest ja samast sündmusest erinevad.

Püüdsime kokku koguda pisutki mälestusi, kirjalikke ülestähendusi varasemast ja hilisemast ajajärgust, kasutades mõningaid uurimistöid, arhiivimaterjale, fotosi ja külaelanike mälestusi.

Vanad fotod, mis on säilinud ammustest aegadest, jutustavad meile paljustki: kodudest, perede suurusest, sündmustest, pulmadest, leeridest, riietusest..., neid võimalusi oleme kasutanud.

Kirjasõnaks on saanud mingi osa Ristiküla ajaloopärandist. Palju on veel uurida arhiividest, kuulata erilise tähelepanuga vanemate inimeste lugusi ja õpetusi, jätta neid meelde ning kindlasti kirjutada üles.

See raamat on lugemiseks, mõtlemiseks ja tõukeks uute mälestuste jagamiseks ja kogumiseks.

Raamat e-kataloogis URRAM

 


        

"Kodupaigas on suvi... SURJU mõisast sovhoosini."

     

Koostajad: Elvi Piiri, Taavi Pukk

Ilmumisaasta 2008, 88 lk

... Kas sa pole tähele pannud, et mõeldes tagasi lapsepõlvele, seostuvad igasugu mälupildid tihti päikese

ja suvega? Seepärast sai ka käesoleva raamatu nimi selline. Kodupaigas on suvi. Tegelikult on

see Ilmi Kolla (Surjus sündinud) ühe luuletuse pealkiri.

...Ma arvan, et ajalugu on väga oluline - selle abil on jõudnud meieni teadmised eelnevate aegade

sündmustest, inimestest ning asjadest.

...Raamat ei proovigi olla ajalooline teos, ta tahab hoopis pakkuda mõnusat ning lihtsat lugemist,

äratundmisrõõmu, natuke ka nalja ja põnevust. Loodan, et saad järgnevat nautida kui huvitavat

teekonda oma kodukoha ajaloos. Ning äkki leiad kas või väikese killukese päikesepaistet nende kaante vahelt.

 

NB! Raamat on müügil raamatukogus - 7 € raamat.

 

 

 
* Info ja käsitöönurk PDF Prindi

 

Külastada saab raamatukogu lahtioleku ajal!


RAAMATUKOGU INFO- JA KÄSITÖÖNURK        


* Infovoldikud- teatmikud, brošüürid - erinevate teemavaldkondade kohta (turism, tervishoid jt)

* Kodukoha raamatud:

" SURJU - mõisast sovhoosini"   7€

"SURJU VALD 25"  10€


* Käsitöö kohalikelt tegijatelt-  linikud, pajakindad- näpid, poekotid, kilekoti- ja pesulõksuhoidjad

* Vilditud rahvuslikud prossid ja dekoratiivpadjad

* Ehted, keraamika, albumid jne

* Midagi sooja - sallid, sokid, kindad

* Tervislikud, ise kedratud käsitöölõngast (50% koeravilla ja 50% lambavilla, jänesevillast ) kootud sokid, säärised, poolkindad -  valmistaja Eha Mäekivi


Parim kingitus endale ja sõpradele on KÄSITÖÖ!


 
* Teabetahvel ja pink Ilmi Kollale PDF Prindi

Surju valla kultuuripärand.

3. juunil 2016.a, kell 12.00 Surju Põhikooli juures avatakse luuletaja Ilmi Kolla nimeline pink.

Esinevad Surju kooli õpilased ja Ilmi Kolla nimelise luulevõistluse laureaadid.

Kõik on oodatud pingi avamisele!

 


alt

Surju valla kultuuripärandi paremaks tutvustamiseks ja luuletaja Ilmi Kolla 80. sünniaastapäeva tähistamiseks on paigaldatud Surju Apostliku Õigeusu kalmistule teabetahvel. Kultuurihuvilised ja kalmistu külastajad saavad sellelt teavet Ilmi Kolla elutee kohta. Tema puhkepaiga asukoht on tähistatud tahvlil oleval kalmistu skeemil.  Kultuuripärandilise väärtusega on samuti sajandi vanune, muinsuskaitse all olev,  A Õ U kalmistu.

4. juuni 2013. a