Teated


* Virtuaalnäitus "SAJANDI RAAMATUKOGUHOIDJAD" PDF Prindi

Eesti raamatukoguhoidjate kingitus Eesti riigi 100. sünnipäevaks!


Virtuaalnäituse „Sajandi raamatukoguhoidjad“.


See on Eesti raamatukoguhoidjate lugu. Raamatukogudest ei räägita just tihti, veel harvem raamatukoguhoidjatest. Eestimaal on aga aegade jooksul tegutsenud üksjagu tublisid raamatukoguhoidjaid, kes on jätnud jälje Eesti kultuurilukku ning oma tegevusega mõjutanud kogukondlikku ühistööd. Näitusele on valitud sadakond kolleegi, kelle töine panus jääb 20. sajandisse ning see avati pidulikult Eesti raamatukoguhoidjate XI kongressil Rakveres 2018. a. Virtuaalnäituse eesmärk on tutvustada ja väärtustada raamatukoguhoidja ametit, osundades sajandi jooksul toimunud muutustele Eesti raamatukogude tegevuses karismaatiliste raamatukoguhoidjate kaudu.

Virtuaalnäituse tekstid on valminud kogukonna koostöös. Täname kõiki, kes kõnealust ideed toetasid ja näituse valmimisse panustasid – nii arutades, vaieldes, raamatukogunduse üle südant valutades, kui ka tekste kirjutades, lühendades ja toimetades. Töörühma kuulusid Katre Riisalu, Anne Ainz, Piret Lotman, Tiiu Reimo, Kalju Tammaru, Reet Olevsoo, Külli Ots ja Ilmar Vaaro. Tekste ühtlustasid ja toimetasid Sirje Nilbe, Tiina Aasmann ja Katre Riisalu. Veebilehe koostas Maris Nool. Ettevõtmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Näitus on vaadeldav nii arvutis kui mobiilis, kaardirakendus annab piirkondliku ülevaate.


Head tutvumist näituseg!

https://raamatukoguyhing.wixsite.com/sajandirkhoidjad

 

Katre Riisalu Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esimees

 
* Surju valla koduloolised trükised PDF Prindi
Surju Valla Leht Surju Sõnumid


Raamatud:

"SURJU VALD 25"

Koostanud, toimetanud: Mare Kütt, Riita Lillemets, Jaanus Männik
Ilmumisaasta: 2017, 228 lk, 238 värvifotot

Maa on täis ajlugu...
Mõnikord tuletavad seda meelde mälestusmärgid, sagedamini talletab seda põlvkondade jätkuv mälu.

Surju valla ajalugu, mis on pikk peaaegu 26 aastat, vääris kirjapanemist raamatusse, mis on jääv.
Raamat on väga meie inimeste keskne nii sõnas kui pildis. Puuduvad statistika, diagrammid ja suured numbrid - neid saab huvi korral lugeda allikmaterjalidest
.
Raamatus on välja toodud: valla ajalugu, kohalik omavalitsus, valla hallatavad asutused, vapimärgi kandjad, olulised investeeringud - sündmused ja saavutused, traditsioonid ning vaba aeg. Lugeda saab valla lehest "Surju Sõnumid", sõprus vallast Soomes Ruskos, kaunitest kodudest, seltsidest, ettevõtlusest ja turismist - vaatamisväärsustest. Juttu on naabritest, koostööst ja tuntud inimestest läbi aegade.
Sõna ütlevad sekka endine vallavanem Evi Kukk, praegune vallavanem Jaanus Männik, volikogu esimees Kadri-Aija Viik ja mitmed teised.

"Väikese valla edukus sõltub headest inimestest, koostööst, teotahtest, haritusest, kogemustest. Pole kahtlust, et Surju vallas, meie asutustes ja ettevõtetes ning tegusates külaseltsides on kõike seda jätkunud.
Meie raamat räägib kõigest sellest täpsemalt." Jaanus Männik

NB! Raamatut on võimalik osta Surju Raamatukogust - 10 € raamat"On kallis mulle kodupaik...RISTIKÜLA - KILLUKE EESTIMAAD II"

Koostajad: Agnes Põllu, Riita Lillemets - Surju Raamatukogu
Ilmumisaasta 2018, 167 lk, värvifotodega

Raamat valmis endiste ja praeguste külaelanike jutustuste põhjal. Kirjeldatakse sündmuseid, mis on toimunud Ristikülas sajandi jooksul. Säilitatud on jutustajate ja kirjutajate stiil ning sõnastus.

See raamat on Ristiküla kogukonnale ja kingituseks Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks!

"Ristiküla - killuke Eestimaad: On kallis mulle kodupaik..."

Koostajad: Agnes Põllu, Riita Lillemets - Surju Raamatukogu

Ilmumisaasta 2016, 221 lk, fotod jutustavad

 

Kivirahnud on igikestvad, nad võivad sammelduda, aga püsivad samal kohal. Tammepuud on elujõulised sajandeid, ajades laiemaks oma oksavõra. Nendega ei ole võrreldav inimiga.

Meie koduküla on killuke Eestimaast, siin on suhe maa, inimese ja looduse vahel kestnud sajandeid. Inimmälu ei ole püsiv, mälestused säilivad kirjapandult, muidu kaob kõik ajahõlma. Austusest kõigi inimeste vastu, kes on siin meie kodukülas aegade jooksul elanud ja toimetanud, sündis see raamat.

Tegemist ei ole üksikasjaliku Ristiküla ajalooraamatuga, vaid inimeste mälestuste jäädvustamisega nii nagu nemad on neid mäletanud. Iga mälestus on tema mäletaja moodi ja nii võivad olla need ühest ja samast sündmusest erinevad.

Püüdsime kokku koguda pisutki mälestusi, kirjalikke ülestähendusi varasemast ja hilisemast ajajärgust, kasutades mõningaid uurimistöid, arhiivimaterjale, fotosi ja külaelanike mälestusi.

Vanad fotod, mis on säilinud ammustest aegadest, jutustavad meile paljustki: kodudest, perede suurusest, sündmustest, pulmadest, leeridest, riietusest..., neid võimalusi oleme kasutanud.

Kirjasõnaks on saanud mingi osa Ristiküla ajaloopärandist. Palju on veel uurida arhiividest, kuulata erilise tähelepanuga vanemate inimeste lugusi ja õpetusi, jätta neid meelde ning kindlasti kirjutada üles.

See raamat on lugemiseks, mõtlemiseks ja tõukeks uute mälestuste jagamiseks ja kogumiseks.

Raamat e-kataloogis URRAM

 


        

"Kodupaigas on suvi... SURJU mõisast sovhoosini."

     

Koostajad: Elvi Piiri, Taavi Pukk

Ilmumisaasta 2008, 88 lk

... Kas sa pole tähele pannud, et mõeldes tagasi lapsepõlvele, seostuvad igasugu mälupildid tihti päikese

ja suvega? Seepärast sai ka käesoleva raamatu nimi selline. Kodupaigas on suvi. Tegelikult on

see Ilmi Kolla (Surjus sündinud) ühe luuletuse pealkiri.

...Ma arvan, et ajalugu on väga oluline - selle abil on jõudnud meieni teadmised eelnevate aegade

sündmustest, inimestest ning asjadest.

...Raamat ei proovigi olla ajalooline teos, ta tahab hoopis pakkuda mõnusat ning lihtsat lugemist,

äratundmisrõõmu, natuke ka nalja ja põnevust. Loodan, et saad järgnevat nautida kui huvitavat

teekonda oma kodukoha ajaloos. Ning äkki leiad kas või väikese killukese päikesepaistet nende kaante vahelt.

 

NB! Raamat on müügil raamatukogus - 7 € raamat.

 

 

 
* Info ja käsitöönurk PDF Prindi

 

Külastada saab raamatukogu lahtioleku ajal!


RAAMATUKOGU INFO- JA KÄSITÖÖNURK        


* Infovoldikud- teatmikud, brošüürid - erinevate teemavaldkondade kohta (turism, tervishoid jt)

* Kodukoha raamatud:

" SURJU - mõisast sovhoosini"   7€

"SURJU VALD 25"  10€

" RISTIKÜLA - KILLUKE EESTIMAAD II" 10€


* Käsitöö kohalikelt tegijatelt - telgedel kootud vaibad, linikud, pajakindad-näpid, poekotid...

* Vilditud dekoratiivpadjad ja pildid

* Ehted, keraamika

* Midagi sooja - sallid, sokid, kindad, mütsid

* Tervislikud, ise kedratud käsitöölõngast (50% koeravilla ja 50% lambavilla, jänesevillast ) kootud sokid, säärised, poolkindad -  valmistaja Eha Mäekivi

* Magusa nautlejatele METT


Parim kingitus endale ja sõpradele on KÄSITÖÖ!


 
* Teabetahvel ja pink Ilmi Kollale PDF Prindi

Surju valla kultuuripärand.

3. juunil 2016.a, kell 12.00 Surju Põhikooli juures avatakse luuletaja Ilmi Kolla nimeline pink.

Esinevad Surju kooli õpilased ja Ilmi Kolla nimelise luulevõistluse laureaadid.

Kõik on oodatud pingi avamisele!

 


alt

Surju valla kultuuripärandi paremaks tutvustamiseks ja luuletaja Ilmi Kolla 80. sünniaastapäeva tähistamiseks on paigaldatud Surju Apostliku Õigeusu kalmistule teabetahvel. Kultuurihuvilised ja kalmistu külastajad saavad sellelt teavet Ilmi Kolla elutee kohta. Tema puhkepaiga asukoht on tähistatud tahvlil oleval kalmistu skeemil.  Kultuuripärandilise väärtusega on samuti sajandi vanune, muinsuskaitse all olev,  A Õ U kalmistu.

4. juuni 2013. a