SURJU RAAMATUKOGU

Internet

Avalik Interneti Punkt (AIP)

AIPi kasutamine on kõigile tasuta.

 •  Avaliku internetipunkti arvutite ja traadita internetiühenduse kasutamise eeskiri
 • Külastajate käsutuses on kaks arvutit. Arvutid on varustatud ID- kaardilugejaga, tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammiga (Libre Office Writer)
 • Traadita internetiühenduse kasutamine WiFi on võrgus: Surju Raamatukogu
 • Enne arvuti taha istumist tutvub kasutaja eeskirjaga.
 • Arvuti kasutamine fikseeritakse vastavas elektroonilises andmestikus.
 • Arvuti kasutamine on mõeldud eelkõige teabeotsinguks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks ja muu vajaliku informatsiooni hankimiseks ning e-teenuste kasutamiseks.
 • Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest ning laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest.
 • Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.
 • Tekitatud materiaalse kahju, hüvitab kasutaja.
 • Segamatuks heli kuulamiseks on arvutid varustatud kõrvaklappidega.
 • Arvuti kasutamise lõpetamisel sulgeda kõik käivitatud leheküljed.