SURJU RAAMATUKOGU

Raamatukogu dokumendid

NB! Dokumendid uuendamisel!

Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu nõukogu moodustatakse raamatukogu töö hindamiseks, analüüsimiseks, ettepanekute tegemiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.

Nõukogu käib koos üks kord aastas, pärast raamatukogu aastaaruande valmimist.

Arengukavas

Saarde valla arengukavas, lk 31 on välja toodud valla raamatukogude areng ning peamised ülesanded. Lisas 1 on planeeritud investeeringud Surju Raamatukogu ruumide remontimiseks, infotehnoloogia ja sisustuse uuendamiseks.

Aastaaruanded