SURJU

 

RAAMATUKOGU

Raamatukogu kui kultuurikeskus

  • Raamatukogu ruume saab kasutada: ürituste, õppepäevade läbiviimiseks; seltside koosolekute korraldamiseks; näituste väljapanekuks; videoõhtuteks; vaba aja sisustamiseks...
  • Info- ja käsitöönurgast leiab ostmiseks kodukoha raamatuid, infovoldikuid - teadmikke, brošüüre erinevate teemavaldkondade kohta (turism, tervishoid jm) ja kohalike inimeste käsitööd nii vaatamiseks kui ostmiseks.