SURJU RAAMATUKOGU

Lugejateenindus

  • Lugejateenindus, lugejate õigused ja kohustused ning sisekord Surju Raamatukogus on reguleeritud Saarde Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude kasutamise eeskirjaga.
  • Lugetajate kasutada on ligi 10 000 raamatut, lisaks erinevad ajakirjad ja ajalehed, nii kojulaenutamiseks kui kohapeal lugemiseks.
  • Lugejate käsutuses on ilukirjandus, teatme- ja õppekirjandus, lastekirjandus, noorsookirjandus ja perioodika
  • Kirjandus on paigutatud avariiulitele, kust saab lugeja ise valida endale meelepärast lugemist.
  • Eraldi on lugemistuba laste- ja noortekirjandusele.
  • Noorsoo- ja koolikirjandus paiknevad eraldi riiulitel.