SURJU RAAMATUKOGU

Kohalkasutus

  • Kohalkasutuse teenus võimaldab, raamatukogu külastajal tutvuda kõigi raamatukogu kogus olevate väljaannetega  ning lugeda neid kohapeal
  • Et end hästi tunda on lugejatel olemas mugavad lugemiskohad.
  • Kuna raamatukogus on väljaandeid, arhiivimaterjale ja kodulookartoteek, mida välja ei laenutata, on kohallugemine võimaluseks huvipakkuva materjaliga tutvumiseks.