DOKUMENDID PDF Prindi

RAAMATUKOGU DOKUMENDID

 

RAAMATUKOGU NÕUKOGU

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.

 

Nõukogu pädevuses on:

1. raamatukogu tegevuse analüüs;

2. ettepanekute tegemine raamatukogu ürituste väljatöötamisel ja nendel osalemine

Nõukogu käib koos üks kord aastas, pärast raamatukogu aastaaruande valmimist.