DOKUMENDID PDF Prindi

Raamatukogu dokumendid Riigi Teatajas

 

RAAMATUKOGU NÕUKOGU

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks on moodustatud kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu, kuhu kuuluvad esindajad vallavalitsusest, Surju Põhikoolist ja lasteaiast.

 

Nõukogu pädevuses on:

1. raamatukogu tegevuse analüüs;

2. ettepanekute tegemine raamatukogu ürituste väljatöötamisel ja nendel osalemine

Nõukogu käib koos üks kord aastas, pärast raamatukogu aastaaruande valmimist.


Raamatukogu nõukogu koosseis:

1. Jaanus Männik, Saarde valla abivallavanem

 

2. Silja Ilomets, Surju Lasteaia direktor

 

3. Ave Kartau, Surju Põhikooli klassiõpetaja, ringijuht