INTERNET PDF Prindi

Avaliku Interneti Punkti (AIP) kasutamine.

Avaliku internetipunkti arvutite ja traadita internetiühenduse kasutamise eeskiri


 • Avaliku Interneti Punkti (AIP) kasutamine on kõigile tasuta
 • Külastajate käsutuses on kaks internetühendusega arvutit. Arvutid on varustatud ID- kaardilugejaga, tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammiga.
 • Traadita internetiühenduse Wkasutamine WiFi on võrgus: Surju Raamatukogu
 • Enne arvuti taha istumist tutvub kasutaja eeskirjaga, mis asub nähtaval kohal arvutite juures.
 • Arvuti kasutamine fikseeritakse vastavas andmestikus.
 • Arvuti kasutamine on tasuta ja mõeldud eelkõige teabeotsinguks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks ja muu vajaliku informatsiooni hankimiseks ning e- teenuste kasutamiseks.
 • Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest ning laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest.
 • Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.
 • Tekitatud materiaalse kahju , hüvitab kasutaja.
 • Segamatuks heli kuulamiseks on arvutid varustatud kõrvaklappidega.
 • Arvuti kasutamise lõpetamisel sulgeda kõik käivitatud leheküljed.

alt