INTERNET PDF Prindi

Avaliku Interneti Punkti (AIP) kasutamine.

Avaliku internetipunkti arvutite ja traadita internetiühenduse kasutamise eeskiri


  • Külastajate käsutuses on kaks internetühendusega arvutit. Arvutid on varustatud ID- kaardilugejaga, tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammiga.
  • Traadita internetiühenduse kasutamiseks peab kasutajal olema sülearvutis WiFi võrgukaart.
  • Enne arvuti taha istumist tutvub kasutaja eeskirjaga, mis asub nähtaval kohal arvutite juures.
  • Arvuti kasutamine fikseeritakse vastavas andmestikus.
  • Arvuti kasutamine on tasuta ja mõeldud eelkõige teabeotsinguks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks ja muu vajaliku informatsiooni hankimiseks ning e- teenuste kasutamiseks.
  • Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest ning laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest.
  • Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.
  • Tekitatud materiaalse kahju , hüvitab kasutaja.
  • Segamatuks heli kuulamiseks on arvutid varustatud kõrvaklappidega.
  • Arvuti kasutamise lõpetamisel sulgeda kõik käivitatud leheküljed.

alt