SURJU

 

RAAMATUKOGU

Andmepaasid

Lingid

 

Elektronkataloogid

Digiteeritud materjalid

 • DEA Digiteeritud Eesti ajalehed. Võimalik on lugeda valikut ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 1944. aastast
 • ISE - Artiklite bibliograafiline andmebaas sisaldab peamiselt Eestis ilmuvate ajalehteda, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkuväljaannete artikleid, viidates täistekstidele
 • https://artiklid.elnet.ee.
 • DIGAR - Digitaalne arhiiv, mis sisaldab trükieelseid faile, võrguväljaandeid ja trükiste digitaalseid koopiaid.
 • EEVA Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu, mis hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandini.

Andmebaasid

 • BERTA - Eesti rahvakalendri andmebaas
 • ISIK Eesti biograafiline isiku- ja pseudonüümide andmebaas.
 • SAAGA - Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi digiteeritud arhiiviallikad, mis võimaldavad huvilistel tutvuda perekonnalooliste ja ajalooliste allikatega
 • VAU Koondab Eesti arhiivide andmebaase, muuhulgas sisaldab kasulikke viiteid suguvõsauurijatele.
 • KEELEVEEB - Sõnaraamatud, Eesti keele tarkvara, jne.
 • ERB - Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
 • ERNI Eestikirjandusajalugu tekstides  

 

Lastele, noortele

Mõned huvitavad, arendavad ja põnevad  koduleheküljed erinevas vanuses lastele, mis pakuvad teadmisi, mängulisi ja praktilisi ülessandeid ning teavitavad internetiohtudest.