SURJU

 

RAAMATUKOGU

Raamatukogust

Pärnumaa rahvaraamatukogud kuni 31.12.2017

  • Surju Raamatukogu on Saarde Vallavalitsuse hallatav kultuuriasutus.
  • Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille teeninduspiirkonnaks on Saarde valla haldusterritoorium. Raamatukogu tegevuspiirkonna moodustavad eelkõige (kuid mitte ainult) järgmiste aldusüksuste elanikud: Ilvese, Jaamaküla, Kalda, Kikepera, Kõveri, Lähkma, Metsaääre, Rabaküla, Ristiküla, Saunametsa ja Surju külad.
  • Kuna Surju Põhikoolis puudub raamatukogu põhikogu tagab Surju Raamatukogu, vastavalt võimalustele, kooliõpilastele ja noortele vajaliku kirjanduse olemasolu.
  • Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest ja teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning Surju Raamatukogu põhimäärusest.
  • Raamatukogus on olemas WiFi leviala, printerid, laminaator, koopiamasinad, skänner, vöötkoodi lugeja, arvutid, mis on varustatud ID-kaari lugejaga, segamatuks heli kuulamiseks kõrvaklapid. Smart TV - infoekraan, mitmekülgne meelelahutuskeskus, mis on ühendatud WiFi kaudu, pakkudes mitmeid võimalusi info jagamiseks, filmide, fotode, õppematerjalide vaatamiseks, koolituste läbiviimiseks, veebinäituste korraldamiseks jne.
  • Kirjandus, ligi 9000 eksemplari, on valdkondade kaupa paigutatud avariiulitele.
  • Olemas on eraldi ruum erinevateks tegevusteks: KAUGTÖÖKS, ÕPPIMISEKS, OMAETTE OLEMISEKS, väikeste KOOSOLEKUTE pidamiseks, RINGIDE läbiviimiseks.
  • Välisukse kõrval olevale sinale on paigaldatud RAAMATUTE TAGASTUSKAST, kuhu saab tagastada Surju raamatukogust laenutatud raamatuid ajal, kui raamatukogu on suletud. Tagastuskast tühjendatatkse raamatukogu lahtiolekuaegadel ja laenaja tuvastatakse raamatu vöötkoodi/numbri abil.

    

   

                                                                                                  Eraldi ruum kaugtööks, õppimiseks, huvitegevusteks jne