SURJU

 

RAAMATUKOGU

Internet

Avalik Interneti Punkt (AIP)

AIPi kasutamine on kõigile tasuta.

Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine

  • Külastajate käsutuses on 2 arvutit ja 1 kugtöö ruumis.  Arvutid on varustatud ID- kaardilugejaga, tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammiga (Libre Office Writer)
  • Traadita internetiühenduse kasutamine WiFi on võrgus: Surju Raamatukogu
  • Enne arvuti taha istumist tutvub kasutaja eeskirjaga.
  • Arvuti kasutamine fikseeritakse vastavas elektroonilises andmestikus.
  • Arvuti kasutamine on mõeldud teabeotsinguks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks, muu vajaliku informatsiooni hankimiseks,  e-teenuste kasutamiseks ja ka meelelahutuseks.
  • Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest ning laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest.
  • Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.
  • Tekitatud materiaalse kahju, hüvitab kasutaja.
  • Segamatuks heli kuulamiseks on arvutid varustatud kõrvaklappidega.
  • Arvuti kasutamise lõpetamisel sulgeda kõik käivitatud leheküljed.