SURJU

 

RAAMATUKOGU

Kohalkasutus

  • Külastajad saavad lugeda ajalehti-ajakirju, lugeda raamatuid, kasutada avalikku internetipunkti, teha kaugtööd, õppida...
  • Raamatukogu töötaja vahendusel, võimaldab raamatukogu külastajal tutvuda kõigi raamatukogu kogus olevate väljaannetega  ning lugeda neid kohapeal
  • Kuna raamatukogus on väljaandeid, arhiivimaterjale ja kodulookartoteek, mida välja ei laenutata, on kohallugemine võimaluseks huvipakkuva materjaliga tutvumiseks.