SURJU

 

RAAMATUKOGU

Kohalkasutus

  • Kohalkasutuse teenus, raamatukogu töötaja vahendusel, võimaldab raamatukogu külastajal tutvuda kõigi raamatukogu kogus olevate väljaannetega  ning lugeda neid kohapeal.
  • Kuna raamatukogus on väljaandeid, arhiivimaterjale ja kodulookartoteek, mida välja ei laenutata, on kohallugemine võimaluseks huvipakkuva materjaliga tutvumiseks.