SURJU

 

RAAMATUKOGU

  PDF Prindi

Olulised inimesed

Läbi aegade Surju Raamatukoguga seotud inimesed ja juhatajad

SURJU HARIDUSSELTSI "KUNGLA" RAAMATUKOGU, AASTATEL 1915-1940

1915. a - juhatajaks Surju algkooli juhataja Aleksander Riis

1926. a - raamatukogu eestseisus: A. Riis, P. Kolla,  A. Pumbo, G. Pulk, J. Pulk, R. Meibaum

1932. a - juhatajaks kooliõpetaja Marie Hansšmidt - Haljaste(eestistatud nimi)

1935. a - raamatukogu toimkonda: Helene Juhanson, Alice Evart, Aleksander Pumbo (eest. Kallaste), Paul Kolla
1935. a - juhatajaks Marie Hansšmidt- Haljaste
1936. a - juhatajaks kooli juhataja Aleksander Riis

SURJU I RAAMATUKOGU, HARIDUSSELTSI "KUNGLA" BAASIL, 1940-1958

1944. a - juhatajaks kooliõpetaja Marie Haljaste
1944. a - juhatajaks, lühikest aega, kooliõpetaja Helmi Holtsman
1945-1953. a - juhatajaks kohalik elanik Maimu Metsa
1947. a - raamatukogu asub Alma Pulga majas üüritud ruumis.
1948. a - avati 2 laenutuspunkti: Vaskräämas kolhoosnik Enno juures, kuhu 1952. a organiseeriti rändkogu ja  teine laenutuspunkt liigub ühes traktoribrigaadiga. Üritusi aitavad korraldada kooliõpetajad
1953. a - juhataja Lembi Uritamm ( lühikest aega)
1953-1957. a - juhatajaks Linda Lätte

SURJU NOORSOOÜHINGU „LOITLA“ RAAMATUKOGU AASTATEL 1924-1940

1924. aastal asja eestvõtjateks olid kohaomanikud Villem Hunt, Gustav Pulk ja rätsep Jaan Orasmäe. Liikmeteks olid ümbruse kohaomanikud, asunikud ja mõisatöölised.
Raamatuid andis välja üks juhatuse liige. Juhatus valiti igal aastal uus. Lugejateks olid peamiselt ühingu liikmed.
Esialgu asus raamatukogu  suure maakoha omaniku Peeter Tomsoni juures, paari aasta pärast aga seltsi ostetud  majas.

SURJU II RAAMATUKOGU, NOORSOOÜHINGU "LOITLA" BAASIL, 1940-1958

1946. a - juhatajaks Veronika Pulk
1947. a - Kabrandi talus, juhatajaks Velli Palmiste
1949. a - avati kaks laenutuspunkti.
1951. a - juhatajaks Laine Palmiste
1957. a - juhatajaks Alma Palits

ÜHENDATUD SURJU RAAMATUKOGU 1958. AASTAST TÄNAPÄEVANI

1958-1975. a - asus raamatukogu külanõukogu hoones.
1958. a - juhatajaks Linda Lätte
Raamatukogu aktivistid olid õpetaja Elvi Arro aitas organiseerida üritusi; kolhoosnik Veera Atškevitš rändkogu juhataja; kolhoosnik Tiiu Kolla valmistas plakateid.

1961. a - juhatajaks Hilja Raik
On olemas 3 rändkogu ja 1 laenutuspunkt.

1963. a - juhatajaks Mare Must
3 rändkogu: 1. Vaskräämas, rändkogu hoidja pensionäär Ella Roots
2. Surju metskonnas, hoidjaks raamatupidaja Aino Tõrva
3. Surju haiglas, hoidjaks patronaažõde Aino Lillemets
Laenutuspunktid Surju 8kl algkoolis ja Surju-Ülejõe algkoolis.
Raamatukogu nõukogusse kuulusid: Leida Sinikas eesti keele õpetaja; Ellen Tõnisson raamatupidaja; Leida Järvesaar  kultuurimaja juhataja; Helle Raklas 8kl kooli malevanõukogu esimees.

1966. a avati pidulikult Surju 8kl koolis mälestustahvel luuletajale Ilmi Kollale.
1969. - 1978. a juhatajaks Sirje Remmel

1970. a  sai Ristiküla raamatukogust Surju raamatukogu harukogu.
On kolm laenutuspunkti: Surju 8kl.koolis, Surju- Ülejõe algkoolis ja Ristiküla algkoois.
Kaks rändkogu: Surju metskond ja Vaskrääma.

1971. a  liideti Ristiküla harukogu Surju raamatukogu fondiga. Harukogu juhatajaks Mare Urbel.
Likvideeriti Kikepera raamatukogu ja avati Kilingi metskonnas rändkogu, juhatajaks raamatupidaja Urve Ott
1972. a - Ristiküla harukogu juhatajaks Elvi Piiri
1973. a - likvideeriti Surju- Ülejõe algkool ja seoses  sellega ka laenutuspunkt  ning üks rändkogu. Avati laenutuspunkt Metsaääre kaupluses.
1974. a -  likvideeriti Ristiküla harukogu
1975-1992. a -  koliti endistesse Surju Ülejõe koolimaja ruumidesse, sovhoosi keskusesse.
1978-2011. a - juhatajaks Elvi Piiri

2011-... - juhatajaks Riita Lillemets