SURJU

 

RAAMATUKOGU

2024

                     

 Kultuuriministeerium on teema-aastaid ellu kutsunud alates 2000. aastast. 2024. aastal tähistame teema-aastana Eesti kultuuririkkust. Märkame, väärtustame ja hoiame Eesti mitmekesist kultuuriruumi, mida loome ühiselt erinevate kogukondade ja rahvastega. See on väärtus, mis ühendab kõiki meid, kes me Eestit südames kanname. Kultuuririkkuse aasta korraldamist veab eest Integratsiooni Sihtasutus.

Kultuuririkkus algab igaühest meist, nii algab ka kultuuririkkusele pühendatud aasta meie kõigi ettevõtmistest. Mida tihedamini omavahel suhtleme ja koos tegutseme, seda väärtuslikuma kultuuririkkuse loome.  Siit leiad ideid, soovitusi ja vahendeid, mis aitavad sul koos pere ja sõprade, töökaaslaste ja õpilaste, terve kogukonnaga ja üle maailma Eesti kultuuririkkust tähistada.

* KULTUURIRIKKUS - RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVAD, rahvakombed väikestele ja suurtele, pühad ja argised ajad, pidude aastaring.../raamatunäitus

Raamatute näitused ja püsiväljapanekud aasta jooksul:

* UUED RAAMATUD * LUGEJA SOOVITAB * VÕTA RAAMAT UUELE RINGILE* SOOVITUSLIK KOOLIKIRJANDUS Surju Koolis - klasside kaupa

* Igakuised täht- ja aastapäevanäitused(n), väljapanekud(vp) raamatukogus ja veebis -  kirjarahva elu ja loomingu tutvustamiseks

* Info- ja käsitöönurgas: * kohalike käsitöö, nii vaatamiseks  kui ostmiseks

* müügil koduloolised raamatud: "Kodupaigas on suvi" SURJU mõisast sovhoosin" - 7€ ;" SURJU VALD 25" - 7€; " On kallis mulle kodupaik - RISTIKÜLA KILLUKE EESTIMAAD...II - 7€

* Lastejoonistuste näitus "MULLE MEELDIB...", joonistused vahelduvad - uued vanemate vastu, vastavalt laste joonistamisele.

 

MÄRTS

* 05.03  kell 14.00-15.30 Veebiseminar raamatukogudele: KIIRENDI, JUHTIMISTÖÖLAUD JA MIRKO LAENUTUSKESKKOND.

* 07.03 KELL 10.30 KERAAMIKA ÕPIRING

* 08.03 NAISTEPÄEV - "LILLEÕITE KEEL JA MEEL", sümboolne keel-lilleflirt, lilled vaasis, säilitamine...vp

* 14.03 EMAKEELEPÄEV,

* 22.03 CONTRA - 50, kirjanik, ajakirjanik, tõlkija, esineja telesaadetes ja avalikel üritustel

* 27.03 RAHVUSVAHELINE TEATRIPÄEV - "NÄITLEMINE, MÄNG TEATRILAVAL JA FILMIS", Eesti näitlejad erinevates rollides, vp

 

 

 

 

VEEBRUAR

* Näitus: 2023. aasta "25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT" ja "5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT", vp

* 01.02 KELL 10.30 KERAAMIKA ÕPIRING 

* 07.02 kell 14.-15.30 veebiseminar "Üleriigilise raamatukogusüsteemi arengud", RaRa

* 13.02 RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVI/BERTA: VASTLAPÄEV, "Küll on kena kelguga...", vp

* 17.02 VASTLAPÄEV kell 11.00 KUIVATIMÄEL, Surju-Ilvese külaselts ja Surju Rahvamaja

* 14.02 SÕBRAPÄEV  , "Kallista mind..." vp

* 16.02 kell 10.00 TULEOHUTUSE koolitus rahvamajas

* 17.02 JUHANI PÜTTSEPP - 60, eesti bioloog, õpetaja, lastekirjanik, on kirjutanud ligi 20 raamatut ja teinud dokumentaalfilm, loodusesõber...."Juhani jutte", vp

* 22.02 kell 9.00 I klass raamatukogutund (6+2), "VAHEAJAL LOEME JA JOONISTAME".

* 24.02 EESTI ISESEISVUSPÄEV, " Eestimaa pärlid matkaradadel", vp

* 29.02 12.00-16.00 ERÜ tunnustusüritus Pärnu Keskraamatukogus - Aasta raamatukoguhoidja 2023

 

 

 JAANUAR

* 08.01-28.02 NUKITSA KONKURSS Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsub 5–13-aastaseid lugejaid valima Nukitsa konkursil oma lemmikkirjanikku ja -illustraatorit. Hääletada saab 8. jaanuarist kuni 29. veebruarini 2024 nii raamatukogudes üle Eesti kui keskuse veebilehel, vp

* RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVI/ BERTA: 01. Näärid; 06.Kolmekuningapäev; 14.Taliharjapäev; 17.Tõnisepäev

* 04.01 KERAAMIKA ÕPIRING  kell 10.30

* 11.01 kell 9.30 Alanud aasta esimene, raamatukogude juhtide, veebikoosolek!

* 13.01 Juhan Jaik  sünnist 135, kirjandusklassik, ajakirjanik, kirjutanud lastele-noortele, lühiproosat 145,  lastele 6, näidendeid 9, kogumikke 20, romaane 2, mälestusi 1. vp

* 17.01 kell 10.00 külla  lasteaiarühmale "Päevakoerad", kaasa tellitud temaatilised raamatud ja  jututeemaks on lugemisisu (19+3)

* 24.01-25.01 ESMAABIANDJA VÄLJAÕPE, veebiloeng, praktika. 16 tundi, esmaabiõpetaja Diana Teniste

* 26.01 Pärnu keskraamatukogu 115. tegevusaastat tähistav konverents "RAAMATUTE RAAMAID vol 3". "Tehisintellekt ja raamat - kas tehisintellekt võtab loomeinimestelt töö?" - arutlevad teadlane ja koolitaja Andres Karjus, kirjanikud Urmas Vadi ja Indrek Koff. Arutelu juhib Kaupo Meiel.

* 30.01 kell 10.00 "HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN -HOLP", nõustaja JÜRI PAEGLE politsei

* 30.01 ANTON HANSEN TAMMSAARE sünniaastapäev. vp 29.01-03.02 EESTI KIRANDUSE PIDUNÄDAL, Pidunädal, erinevate üritustega,  peetakse A H Tamsaare sünnipaigas.

* Ettelugemiseks Juhan Jaiki lastelood "IMEDE KÜLA"

* "Eesti kirjanduslugu" vp, eesti kirjanduse ja kirjarahva klassikat.

* "ARMASTUSEST JA LAPSELIKKUSEST", Tammsaare-uurijate valikud (M. Vaino, E. Treier, H. Puhvel), rn