SURJU

 

RAAMATUKOGU

Raamatukogu kui koolituskeskus

  • Raamatukogu ruume saab kasutada õppekeskusena, viies läbi õpiringe ning koolitusi erinevate lektorite poolt.
  • Võimalus läbiviia raamatukogutunde õpilastele ja lasteaiarühmadele: tutvuda raamatukoguga, saab teadmist, kuidas raamatukogu kasutada ja kirjandust leidma. Raamatukogutunnid võivad olla ka temaatilised (muinasjutud, loodus, loomad,...) ning toetada lasteaias või koolis läbitavaid teemasid.
  • Korraldada arvutialaseid tasuta individuaalkoolitusi vastavalt arvuti kasutaja soovile-vajadusele: e-teenuste kasutamine, e-kataloog URRAM, ID-kaardi kasutamine, internet ja infoallikad jne.