SURJU

 

RAAMATUKOGU

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

 

  • Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida raamatukogusse kogust puuduvaid raamatuid, ajakirju ja artiklite koopiaid teistest Eesti raamatukogudest.
  • Tellides raamatuid väljaspoolt teeninduspiirkonda, tasub lugeja soovil tellitud koopiate maksumuse ja  tellitud väljaande postikulu tellija.